Εκτύπωση

Ο επόμενος «πόλεμος» θα γίνει για το νερό;

on . Posted in EDITORIAL

editorial nextwarforwater800

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, «το νερό καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω και η ύδρευση αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας που είναι απολύτως αναγκαία για την υγιεινή διαβίωση των πολιτών και δεν μπορεί να αποσπαστεί από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας». Η ένταξη, μεταξύ άλλων, της ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ στο υπερταμείο υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία και είναι πλέον νόμος του κράτους.>>Περισσότερα>>

 

Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας, ίσως οι πλέον καταρτισμένοι και ενημερωμένοι φορείς στο συγκεκριμένο ζωτικής σημασίας ζήτημα, αντέδρασαν άμεσα καλώντας την κυβέρνηση να εξασφαλίσει δημόσια, βιώσιμη, ορθολογική και μη κερδοσκοπική διαχείριση των υδατικών πόρων. Ότι οι εταιρείες διαχείρισης του πόσιμου νερού θα λειτουργούν στην κατεύθυνση της δημόσιας, ορθολογικής και ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους τους πολίτες και όχι με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Ότι η κλιμακωτή τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, θα εξυπηρετεί την ελεύθερη κι απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε καθαρό νερό, συμβάλλοντας συγχρόνως στην καλή κατάσταση των υδατικών σωμάτων, και όχι στη δημιουργία μεγάλων εσόδων – υπεραξιών από κατανάλωση νερού. Ζήτησαν άμεση διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τα αναγκαία έργα στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων. Άμεση λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων και των Συμβουλίων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, άμεση δημιουργία Ανεξάρτητης Διαχειριστικής Αρχής για τον έλεγχο των μέτρων της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και της τιμολόγησης των αντίστοιχων υπηρεσιών. Άμεση ολοκλήρωση των μελετών Λεκανών Απορροής Ποταμών και των μελετών πλημμυρικών φαινομένων, ώστε να έχουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων υδατικών πόρων.

Στα αιτήματα των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των αποφάσεων του ΣτΕ και στην κοινή λογική συνταυτίζονται, σιωπηλά προς το παρόν, και εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει έτσι κι αλλιώς τα όρια της αντοχής, της ανοχής και της υπομονής τους. Λαμβάνοντας υπ΄ όψη ότι στο ταμείο εκχωρήθηκαν επίσης εταιρίες του δημοσίου που διαχειρίζονται πολύτιμα κοινωνικά αγαθά όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και τις συγκοινωνίες, σε περίπτωση που η εκτελεστική εξουσία εφαρμόσει πολιτικές ενάντια στο δημόσιο συμφέρον, είναι πολύ πιθανόν στη χώρα μας ο επόμενος «πόλεμος» να γίνει βεβαίως για το νερό. Αλλά όχι μόνο.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets

onecon supprtbanneroctob2015