Εκτύπωση

Post of the day #07

on . Posted in POST OF THE DAY

postoftheday graphic03Η αλήθεια είναι ότι, με βάση το πιθανότερο σενάριο, η Ελλάδα θα αποφύγει την τραγωδία του Grexit. Θα ξαναβρεί πρόσβαση στη χρηματοδότηση, μέσω ενός νέου και ίσως σκληρότερου των προηγηθέντων μνημονίου. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να μοχθήσει για να επιστρέψει στην κανονικότητα. Αν θέλουμε να παραμείνουμε ισότιμοι Ευρωπαίοι πολίτες, είμαστε υποχρεωμένοι να υπομείνουμε, επί μακρόν, τις επιπτώσεις επώδυνων, αλλά αδήριτων προσαρμογών στην πραγματικότητα. Η σκληρότερη αλήθεια όλων είναι πως τα πολύ δύσκολα έπονται. #postoftheday

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets

onecon supprtbanneroctob2015