Εκτύπωση

Ενίσχυση γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό

on . Posted in ΑΓΡΟΤΙΚΑ

agrotika enishysigeorgikonproionton800

Μετά την προκήρυξη της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν, γεωργικό προϊόν», από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ε.Ε. (ΣΛΕΕ) (μη γεωργικό προϊόν)».

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, ο προϋπολογισμός (δημόσια ενίσχυση) της Δράσης ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το ελληνικό Δημόσιο.

Επιλέξιμοι κλάδοι

Οπως αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία της πρόσκλησης:

1. Oι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος. Ζυθοποιία. Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα). Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων. Μονάδες πυρηνελαιουργείων. Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης. Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας). Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών. Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής. Παραγωγή Βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες. Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

2. Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις: Η αίτηση στήριξης αφορά επιλέξιμο/ους κλάδο/ους, όπως αναφέρονται ανωτέρω. Οι ορισμοί των υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής κ.λπ. θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες/εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/26-11-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2422 / Β΄). Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

3. Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για τη μεταποίηση γεωργικού προϊόντος σε μη γεωργικό προϊόν, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτός παραρτήματος Ι.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές καθώς και μεσαίες επιχειρήσεις, εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Δαπάνες. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης 4.2.2 αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. 4. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου. Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά). 5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, κ.λπ.). 6. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας κ.λπ.). 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. 8. Αϋλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύνολο του έργου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Προϋπολογισμός. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι προτάσεις θα πρέπει να κυμαίνονται από 600.000 ευρώ (κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός) έως 3 εκατ. (ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός).

Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το μέγεθος της επιχείρησης.

Πηγή kathimerini.gr

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets

onecon supprtbanneroctob2015